ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมือง

รายพระนาม นาม ผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าเมือง ข้าหลวงประจำจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ รายพระนาม/นาม ปีที่ดำรงตำแหน่ง (พ.ศ.)
1 พระยาชัยสุนทร (โสมพะมิตร) ผู้ก่อตั้งเมืองและเจ้าเมืององค์แรก 2336 – 2349
2 พระยาชัยสุนทร (หมาแพง) 2349 – 2369
3 พระยาชัยสุนทร (เจียม) 2371 – 2382
4 พระยาชัยสุนทร (หล้า) 2383 – 2388
5 พระยาชัยสุนทร (ทอง) 2389 – 2394
6 พระยาชัยสุนทร (จารย์ละ) 2394 – 2395
7 พระยาชัยสุนทร (กิ่ง) 2395 – 2411
8 พระยาชัยสุนทร (หนู) 2411 – 2420
9 พระยาชัยสุนทร (นนท์) 2420 – 2425
10 พระยาชัยสุนทร (พั้ว) 2425 – 2433
11 พระยาชัยสุนทร (เก) 2433 – 2437
12 พระยาชัยสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทอง จันทรางสุ) 2437 – 2444
13 หลวงอภัย 2444 – 2455
14 พระยาชัยสุนทร (ปุย อินทรตุล) 2455 – 2461
15 พระยาชัยสุนทรภักดี 2461 – 2474
16 พระเสน่หามนตรี 2474 – 2483
17 พระอรรถเปศลสรวดี 2483 – 2490
18 ขุนบริบาลบรรพตเขต 2490 – 2492
19 ขุนรัตนวรพงศ์ 2492 – 2493
20 นายปลั่ง ทัศนประดิษฐ์ 2493 – 2496
21 ขุนบุราษฎรนราภัย 2496 – 2497
22 นายเชวง ไสยสุต 2497 – 2499
23 นายพร บุญยประสบ 2500 – 2502
24 นายเลื่อน ไขแสง 2502 – 2509
25 นายบุรี พรหมลักขโณ 2509 – 2513
26 นายสง่า จันทรสาขา 2513 – 2515
27 นายวิเชียร เวชสวรรค์ 2515 – 2516
28 นายดำรง วชิโรดม 2516 – 2519
29 นายอรุณ ปุสเทพ 2519 – 2521
30 นายกรี รอดคำดี 2521 – 2523
31 นายประกิต พิณเจริญ 2523 – 2527
32 นายสนอง รอดโพธิ์ทอง 2527 – 2528
33 ร.ต.ปฏิภาณ จูฑะพุทธิ 2528 – 2531
34 ร.ต.วัฒนา สูตรสุวรรณ 2531 – 2533
35 พ.ต.ดาวเรือง นิชรัตน์ 2533 – 2535
36 นายสนิทวงศ์ อุเทศนันทน์ 2535 – 2538
37 นายชวพงษ์ วัฒนสินธุ์ 2538 – 2540
38 นายประสิทธิ์ พรรณพิสุทธิ์ 2540 – 2541
39 นายวีระ เสรีรัตน์ 2541 – 2542
40 นายชัยรัตน์ มาประณีต 2542 – 2546
41 นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช 2546 – 2547
42 นายนิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ 2547 – 2548
43 นายกวี กิตติสถาพร 2548 – 2550
44 นายประชา จิตสุทธิผล 2550 – 2551
45 นายเดชา ตันติยวรงค์ 2551 – 2552
46 นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ 1 ต.ค. 2552 – ปัจจุบัน
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s