ประวัติคนเขียน

 • ชื่อ  นายวรการจักรี  จำปาลี
  ชื่อเล่น ต้น
  วัน เดือน ปีเกิด  6 ก.พ. 2520
  ที่อยู่ปัจจุบัน 92 ม.11 ต.นามน อ.นามน จ.กาฬสินธุ์
  โทร. 0821048583
  =====================================================================
 • การศึกษา
  ประถมศึกษา  จบจากโรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์ ปี 2530
  มัธยมศึกษาตอนต้น จบจากโรงเรียนนามนพิทยาคม ปี 2533
  มัธยมศึกษาตอนปลาย จบจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ปี 2536
  ===========================หลังจากนั้น====================================
  ได้ไปต่อที่วิทยาลัยครูพลศึกษามหาสารคาม ปี 2537  (ต้องหยุดเรียนกระทันหันเพราะเกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากฝึกซ้อมกีฬาเซปักตะกร้อ)
  จบชั้น ปวส. เอกบริหารธุรกิจ สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จากโรงเรียนพณิชยการกาฬสินธุ์ ปี 2540
  =====================================================================
  จบระดับปริญาตรี  วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์
  ====================================================================
 • ปัจจุบัน
  เป็นพนักงานราชการที่โรงเรียนนามนราษฎร์สงเคราะห์  ตั้งแต่ ปี 2547 – ปัจจุบัน
  รับผิดชอบหลักด้านการจัดการเรียนการสอน ในวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ป.5- ม.3/ ศิลปะ ชั้น ม.1-3 /พลศึกษา ชั้น ม.1-3
  ====================================================================
 • งานอื่นๆ
  รับผิดงานระบบสารสนเทศในโรงเรียน
  เป็นผู้พัฒนาเว็บไซต์โรงเรียน www.namon-nms.com
  เป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากรทั้งภายใน และ ภายนอกองค์กร

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s